Đại Từ tạo đà cho hợp tác xã phát triển

Khai thác, phát huy thế mạnh từ nông nghiệp, thời gian qua, huyện Đại Từ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tập thể, đặc biệt là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển. Qua đó, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hình thành các mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhờ được quan tâm hỗ trợ, HTX rau an toàn thị trấn Hùng Sơn hoạt động ngày càng hiệu quả.

HTX chè Trần Nam ở xã Tân Linh thành lập năm 2019 với 8 thành viên, vốn điều lệ chỉ khoảng 300 triệu đồng nên gặp khá nhiều khó khăn. Năm 2020, HTX được huyện Đại Từ hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí mua tôn sao chè bằng gas, tạo điều kiện cho thành viên tham gia các chương trình, lớp tập huấn nâng cao kiến thức…

Từ đó đến nay, hoạt động của HTX ngày càng ổn định, vùng nguyên liệu sản xuất chè của HTX được mở rộng từ 5ha lên 25ha, thu hút thêm 20 hộ dân liên kết sản xuất.

Anh Trần Đình Quý, Giám đốc HTX chia sẻ: Đối với những đơn non trẻ như HTX chúng tôi thì mọi sự hỗ trợ, tiếp sức của chính quyền địa phương, ngành chức năng đều rất ý nghĩa, cần thiết. Hiện nay, HTX có thêm 1 lò điện, 2 lò củi, 8 máy vò chè, máy đóng gói, máy hút chân không, đảm bảo thuận lợi cho các thành viên sản xuất, chế biến chè…

Với 53 làng nghề chè, 30 HTX và 75 tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè, trong giai đoạn 2001-2021, từ nguồn vốn khuyến công, huyện Đại Từ đã thực hiện hỗ trợ 2,3 tỷ đồng chuyển giao, ứng dụng máy móc, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo kỹ thuật trồng và chế biến chè cho các HTX trên địa bàn; hỗ trợ máy sao chè bằng gas cho các HTX và tổ hợp tác với tổng kính phí 3 tỷ đồng; triển khai cấp giấy chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP trên 1.000ha chè cho các HTX, tổ hợp tác với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng…

Bên cạnh các HTX chè, các HTX nông nghiệp khác cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ. Đơn cử như HTX rau an toàn thị trấn Hùng Sơn, năm 2016 HTX được hỗ trợ 260 triệu đồng xây dựng nhà lưới, năm 2020 tiếp tục được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng xây dựng mương tiêu, đường nội đồng; HTX nông nghiệp Trung Na (xã Tiên Hội) được hỗ trợ trên 800 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà kính năm 2016, được UBND huyện hỗ trợ 500 triệu đồng khắc phục thiên tai và năm 2018 được hỗ trợ 912 triệu đồng thực hiện dự án Ứng dụng KHCN trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây Nghệ làm dược liệu…

Tính riêng kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay có 9 HTX nông nghiệp được thụ hưởng với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các HTX được hỗ trợ đều phát huy hiệu quả nguồn vốn và hoạt động có hiệu quả.

Toàn huyện Đại Từ hiện có 63 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản hiện chiếm khoảng 80%. Các HTX đã tạo việc làm cho trên 700 thành viên và 600 lao động. Tổng doanh thu của các HTX đạt khoảng 40 tỷ đồng/năm; lợi nhuận đạt khoảng 150 triệu đồng/ HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động của HTX từ 3-4 triệu đồng/người/tháng…

Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn việc thành lập mới HTX, tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012; chú trọng phát triển các HTX nông nghiệp gắn với các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; vận động các HTX tham gia chương trình OCOP để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường…

Qua đó, nhiều HTX đã liên kết sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan như: HTX chè La Bằng, HTX chè Sơn Thành, HTX chè Nhật Thức, HTX chè Hải Yến, HTX rau an toàn thị trấn Hùng Sơn… Trong 3 năm (2019-2021), Đại Từ có 26 sản phẩm của 10 chủ thể đạt OCOP 3 sao, 4 sao, trong đó có 17 sản phẩm của 7 HTX nông nghiệp.


baothainguyen.vn

Trả lời

Liên hệ